Home Page

APPLICATION

Equipment for Chemical Industry

Đặc điểm của ngành hóa chất công nghiệp là đa đạng về sản phẩm phục vụ cho tất cả các ngành kinh tế kỹ thuật.

Equipment for GAS Industry (LPG, CNG, LNG, NH3, CO2)

Năng lượng luôn đóng vai trò cực kỳ quan trọng công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Do đó việc phát triển và sử dụng năng lượng một cách bền vững và hiệu quả là một yêu cầu cấp bách và có tầm quan trọng sống còn đối với nền kinh tế quốc gia.

Equipment for Petrochemical Industry

Xăng dầu có vai trò quan trọng trong tất cả các lĩnh vực sản xuất và đời sống xã hội. Về kinh tế, giá trị của mọi sản phẩm hàng hoá dịch vụ ít nhiều đều chứa đựng giá trị của xăng dầu. Có thể nói: Kinh tế – xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu xăng dầu ngày càng lớn và vai trò của xăng dầu ngày càng trở nên quan trọng. Do đó yêu cầu đầu tư một hệ thống thiết bị cho ngành công nghiệp xăng dầu cành trở nên quan trọng

Tan Long Solutions: Choosing The Best Pump For Lpg Autogas Applications

Tan Long Technology Solutions Co., Ltd – Tan Long company, offers two product brands that feature standard setting pump technologies for use in LPG, NH3,… autogas handling applications – Corken regenerative turbine pumps and Corken sliding vane pumps.

PRODUCTS

PARTNERS

bơm ly tâm travaini pump icon tanlongvietnam.com
bơm thùng phuy lưu lượng kế flux drum pump flow meter icon tanlongvietnam.com
máy nén khí atlas copco ceccato air compressor icon tanlongvietnam.com
động cơ cemp motor icon tanlongvietnam.com
động cơ siemens motor icon tanlongvietnam.com

CUSTOMERS